Luleå – Stålstaden i norr

En gång i tiden så fick staden Luleå sitt namn efter Luleälven. Staden grundades kring 1323 efter det freden i Nöteborg. Staden grundades som till av en nödvändighet, eftersom Sverige och Ryssland var oeniga om var gränserna skulle dras i norr efter kriget. Den Svenska staten gav då lika stormän ifrån Mellansverige i uppdrag att bygga en bosättning i Lule älvdal. Kyrkan i sin tur sände då ut präster och tillsammans så byggde dom upp enkla träkyrkor och först 1339 så hölls det en gudstjänst i ”Luleå” för allra första gången. Området kallas idag för Gammelstad och är en tätort som ligger strax väster om Luleå. Platsen är även berömt för att det fortfarande finns bevarade ungefär 408 stycken kyrkstugor i nära på ursprungsskick. Detta har gjort att kyrkstaden idag finns med i Unescos världsarvlista. Detta är turligt att området finns kvar med tanke på att stora delar av Luelå stad ödelades av en brand den 11 juni 1887. Detta ledde till en står återuppbyggnad utav staden som varade fram till ungefär 1895 och då fanns det bland annat helt nybyggda byggnader som exempelvis elverket, polisstation och brandstation samt ett epidemisjukhus.

Malmbanan 1950-talet

År 1888 så var Malmbanan färdigt och gick mellan Luleå och Gällivare. Luleå blev därmed en utskeppningshamn för all den järnmalm som utvanns från Malmberget. Den rika tillgången till järnmalm och andra metaller ledde även till att år 1943 så öppnade Norrbottens Järnverk AB’s stora stålverk på Svartön. Under 50-talet så var detta den största industrin i Luleå och ungefär 1500 jobbtillfällen. 1978, genom en sammanslagning, så blev Norrbottens Järnverk AB till SSAB. Perioden från att järnverken flyttade till Luleå fram till 1980-talet ledde till att Luleå under 40 år var en utav Sveriges snabbast växande städer, då många nya bostadsområden tillkom och man startade upp ett alldeles eget universitet. Dom stora metalliska naturtillgångarna och stålindustrin samt den omfattande forskningen har lett till att Luleå har kommit att bli betraktat som ett metallurgiskt centrum i Sverige och kallas därför i folkmun för ”Stålstaden”.  På Kallaxheden så tillkom år 1942 Luleå Garnison, efter försvarsbeslutet 1942, och ett flottiljområde anlades. Flottiljområdet hade omkring ett 90-tal byggnader som alla följde 1940’s standard, vilket innebar att den skulle se likadan ut som övriga flottiljer som upprättades under samma tidsperiod. Från början så var bara flygkåren organiserad för diverse olika spaningsuppdrag men på 60-talet så tillförde man även en jaktdivision, fortfarande idag så är flottiljen Sveriges nordligaste förband inom det Svenska Flygvapnet och en av dom sista 3 flygflottiljer som fortfarande är aktiva.

Mjölkuddsberget ägs idag av Stadsberget Luleå AB och används till att odla shiitake-svamp, vilka används flitigt i japansk matlagning och är den näst mest odlade svampen i världen. Men en gång i tiden så användes faktiskt Mjölkuddsberget som en fästning under andra världskriget utifall invaderande styrkor skulle komma ifrån norr och invadera Sverige. Under 60-talet så användes det även till att inhysa civilförsvarets ledningscentral samt flygvapnets luftbevakning, inte illa för en svampodling. Allt detta har gett Luleå ett rykte som en av Sveriges främsta militära städer.