Norrsken – Aurora Borealis

Ett väldigt vackert och nästan mytiskt fenomen i Nordkalotten och dom övriga nordligaste delarna av vårt land är norrskenet, även betecknat som polarsken. Ett ljusfenomen som härlett till en hel del historier, sagor och myter inom dom olika kulturerna som lever så långt norrut. Det latinska namnet för detta fenomen är Aurora Borealis, Aurora råkar även vara morgonrodnaders gudinna inom dom romerska gudasagorna. Detta har dock lett till att det latinska namnet år lätt missvisande då morgonrodnad är reflekterat ljus medan polarskenet är det ljussken som uppstår när laddade partiklar når en viss höjd, accelererats till höga energier i Magneto-sfären för att sedan krascha i atmosfären. Detta ger leder då till det vackra ljusspel som man huvudsakligen endast kan se i ringformade områden runt jordens 2 magnetiska poler, det vill säga nordpolen och sydpolen samt områdena omkring. Det har dock skett att norrsken faktiskt varit synligt så långt ner som i Gävle, området som ofta i folkmun kallas för norrlandsporten, utan att det är alldeles för sällsynt även om det ovanligt. Beroende på vad det är för molekyler och atomer som kolliderar i atmosfären så skapas det olika färgade ljussken av dom extra energierna. Även höjden spelar roll men några av dom vanligaste färgerna som man kan få uppleva är gulgrönt, karminrött och violett. Den allra ovanligaste färgen att skåda är dock det blåa ljuset, eftersom det oftast är så svagt och förekommer så långt ner i atmosfärerna ytterst sällan.

Även om norrsken anses vara något exotiskt så kan det faktiskt skådas i stort sett varje klar natt på höga höjder i norr, under den träffande döpta polarskensovalen, som vid norra halvklotet även kallas för norrskensovalen i folkmun. Ett föga känt faktum är även att norrsken även sker under dagen, men solens starka ljus gör att man inte kan skåda detta för blotta ögat under dagtid. Något av det vackraste med skenets skådespeleri är att det sällan är stillastående mer än några enstaka minuter och förändras nära på konstant. Solutbrott kan även ge upphov till geomagetiska stormar vilket gör att norrskensovalerna utvidgas och så kallade norskensutbrott kan bli synliga lång ner söderut i landet och i väldigt sällsynta fall så långt bort som i Sydeuropa. Detta är dock ett ytterst ovanligt fenomen och solstormar och utbrott som påverkar geomagetiskt, även om inte ovanligt, inte något som brukar ske speciellt ofta.

För att vara näst intill säker på att få uppleva norrsken i Sverige så bör man resa till Pajala, men eftersom den magnetiska nordpolen inte ligger på samma område som den geografiska nordpolen, utan just nu i norra Kanada, så är norrsken lika vanligt i New York som Stockholm. Men trots att New York ligger på samma latitud som Madrid så får man bara vid få historiska undantag norrsken i Spanien. Norrskenet har även vävts in i olika nordiska sagor och religioner, ibland som tecken för vad som komma skall beroende på färgerna, omen om vad gudarna har för sig och liknande. Men mest av allt så är det en vacker storm av ljus som vandrare kan få uppleva under klara nätter under vandringar i norra delen av vårt vackra land.