Nordkalotten – Samernas marker

Nordkalotten är även hem för samerna, ursprungsbefolkningen i Sameland, vilket i sig är ett illa definierat område i Norra Norge, Sverige, Finland och Kolahalvön i Ryssland. Idag så finns det ungefär 80 000 etniska samer, varav ungefär 20 000 bor inom Sveriges gränser. Samerna i dom olika länderna har till större delen en gemensam kultur och många av levde och lever än idag antingen seminomadiskt eller helt nomadiskt där dom följer med sina renhjordar i jakt på olika betesmarker och för att skydda hjordarna mot rovdjur och tjuvskyttar.

I Norden så räknas samerna som en nationell minoritet och har ett eget språk, med ungefär ett tiotal olika varieteter, som tros vara så gammalt som cirka 2000 – 2500 år, med ett same-finskt ursprung. Man räknar även med att det är då den samiska kulturen och etniciteten kom till. I Sverige så har samerna ett eget självständigt sameting, det vill säga ett parlament där samerna har rösträtt inom, som inrättades 1993 och godkändes då utav Sveriges regering. Sverige har även erkänt samerna som en ursprungsbefolkning, vilket dom även räknas att vara i Norge och Finland. Nuförtiden så anses termen ”lappar” att vara nedsättande och diskriminerande, men under många århundranden så var det faktiskt så som olika samestammar presenterade sig själva. I Tälje stadga från 1328, som kom till i samband med motsättningarna mellan birkarlar och hälsingar så nämns människor som kallas för just lappa. I Norge så finns det nedskrivet i berättelsen om Norges grundande, nedtecknad omkring år 1230, om ”dom män som heter lappar” och som bodde i inlandet. Berättelsen om Norges grundande heter förövrigt Orkneyinga saga. Men det allra äldsta och första beläggningen för ordet lapp kommer faktiskt från Ryssland, omkring år 1000 och kallades då för lop eller lopar. Samernas egna ursprung är dock höljd i dunkel då historiker och forskare haft svårt att finna deras exakta ursprung. Länge så trodde man att dom var finländare då det samiska språket är nära besläktat med gammal finska. Andra teorier är att samerna var en isolerad grupp under istiden och skall ha övervintrat vid Norra Ishavet, men den teorin är nästan helt förkastad idag. Snarare så tror man att samerna sedan urminnes tider har bestått av en homogengrupp utan tillskott av andra etniciteter under tusentals år. Denna grupp skall ha vandrat hit under istidens slut eller mycket snart efter istidens slut antingen från den europeiska kontinenten eller möjligtvis från öster om inte båda.
Samerna har genom århundrandena varit kända som duktiga fiskare, och det finns många permanenta bosättningar vid kusterna runt Nordkalotten som är rena fiskebyar. Faktum är att även om Samer i Sverige är mestadels berömda för att valla sina hjordar med renar, så är det nuförtiden ungefär bara 10% utav samefolket som faktiskt livnär sig på detta vis. Deras interna fiskeindustri är nämligen så stor att dom konstant ligger i förhandlingar och regulatorer med Norska regeringen om hur mycket och vart Samerna får fiska efter den Norska kusten, med tanke på deras arvsrätt, historiska användning av vissa områden samt internationell lagar angående fiske och utfiskning.